Dərinin ekzematik reaksiyaları

Dərinin ekzematik reaksiyaları

Məqalələr
1 974

“Ekzema” yunan dilində “qaynamaq”, ”yanmaq” deməkdir. Xəstəliyə bu adın verilməsi onun dəridə meydana çıxan kiçik qabarcıqların əmələ gətirdiyi əlamətlərlə bağlıdır. Ekzematoz reaksiyalar özünü bəzi xəstəliklərin kliniki gedişi zamanı biruzə verir (atopik dermatit, streptodermiya, impetiqo, mikozlar, qoturluq, toksidermiya). Ekzematoz əlamətlər dəridə meydana çıxdıqdan sonra uzun müddət qala bilir, dəridə patoloji əlamətlər əmələ gətirir, sərbəst şəkildə nozoloji forma aldığına görə ekzema...

Daha ətraflı
Rozasea

Rozasea

Məqalələr
2 550

Dərinin kuperoz xəstəliyinin əlamətlərinə oxşar digər patologi xəstəliyi də vardır. Bu rozasea xəstəliyidir. Kuperoz və rozasea xəstəliklərinin əmələ gəlmə səbəbləri və əlamətləri bir - birinə çox bənzəyir. Rozasea xəstəliyi üz dərisindəki damarların zədələnməsi ilə müşayət olunur. Əvvəllər rozasea xəstəliyinə ağır xəstəlik kimi baxılmırdı. Onu hətta” çəhrayı yanaq” xəstəliyi də adlandırırdılar, o kosmetik qüsur hesab edilirdi. Bunun səbəbi isə xəstəliyə çoxlu spirtli içki qəbul edən adamlarda...

Daha ətraflı
Hipertrofik və keloid çapıqlar

Hipertrofik və keloid çapıqlar

Məqalələr
2 188

Hipertrofik və keloid çapıqlar dəri zədələnmələri (yara, sıyrıq, absesləşən sızanaqlar, peyvəndlər,qulaq deşmə, əməliyyat şovları, diatermokoaqulyasiya və s.) yerində və ya spontan olaraq birləşdirici toxumanın izafi olaraq əmələ gəlməsi nəticəsində yaranır.Kelod çapıq hipertrofikdən fərqli olaraq trvamaya məruz qalmış sahədən də əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxır. Hieprtrofik çapıqların forması günbəzəbənzər, keloidlərdə xətli; rəngi-normal və ya çəhrayımtıl qırımızı; səthi-hamar və parlaq;...

Daha ətraflı
Qırmızı qurdeşənəyi

Qırmızı qurdeşənəyi

Məqalələr
1 670

Qırmızı qurdeşənəyi (lupus erytematodes), sin. eritematoz, çapıqlaşan eritematoz dərinin, daxili orqanların zədələnməsinə və aydın fotohəssas olan mürəkkəb autoimmun sindromdur. Epidemiologiya Bütün qitələrdə, bütün irqlərin nümayəndələrində, qadınlarda kişilərdən daha çox qeydə alınmışdır. İnsanlar ən çox 20-40 yaşlarında xəstələnirlər. Qırmızı qurdeşənəyinin irsiyyət meyilliyi haqqında məumatlar vardır. Bunu xəstəliyinailəvi təsadüfləri, diziqotla müqayisədə monoziqot əkizlərin daha yüksək...

Daha ətraflı
Dəri törəmələrinin xəstəlikləri

Dəri törəmələrinin xəstəlikləri

Məqalələr
1 977

Seboreya Akne (vulqar civzələr) Rozasea Ocaqlı alopesiya Dərinin törəmələrinin (tüklərin,dırnaqların, piy və tər vəzilərinin) bu qrupunda akne (vulqar sızanaqlar),rozasea (çəhrayı sızanaqlar) və alopesiya (çapıqlaşmayan̶ocaqlı, androgenetik, diffuz) nəzərdən keçilir. SEBOREYA Seboreyadedikdə piy vəzilərinin dəyilmiş kimyəvi tərkibə malik dəri piyinin həddən artıq ifraz edilməsi ilə əlaqədar dərinin xəstəlik vəziyyəti başa düşülür. Beləliklə, seboreya zamanı baş verən patoloji dəyişikliklər dəri...

Daha ətraflı
Dəri vaskulitləri

Dəri vaskulitləri

Məqalələr
1 605

DƏRİ VASKULİTLƏRİ Dəri vaskulitləri (angiitlər)  ̶ dedikdə, özünün klinik və patomofroloji simptomatikasında ilk və aparıcı həlqəsi olan müxtəlifkalibri dermal və hipodermal qan damarlarının divarlarının qeyri-spesifikiltihablaşmasıüstünlük təşkil edən dermatozlar başa düşülür. Livedo-angiit Livedo-angiit, yalnız qadınldarda, adətən cinsi yetkinlik dövründə müşahidə olunur.Onun ilk simptomlarına müxtəlif ölçülərə və sərhədlərə malik davamlı livedo-göyümtül ləkələr aid olaraq aşağı ətraflarda,...

Daha ətraflı
Çəhrayı dəmrov

Çəhrayı dəmrov

Məqalələr
5 852

ÇƏHRAYI DƏMROV Çəhrayı dəmrov (pityriasos rosea) etiologiyası və patogenezi məlum olmayan xəstəlikdir. Çox vaxt ilin soyuq dövründə və ya soyuqlamadan sonra baş verir. Əksər hallarda böyüklər xəstələnirlər. Xəstaliyin infeksion təbiətə malik olması güman edilir, ancaq çəhrayı dəmrovun özü yoluxdurucu deyildir ( ailədə digər üzvlərin xəstələnməsi nadir hallarda qeyd olunmuşdur). Klinik şəkli Səpgilər əmələ gəlməzdən əvvəl subfebrilitet, oynaqlarda ağrılar, halsızlıq, baş ağrısı müşahidə edilə...

Daha ətraflı
Psoriaz

Psoriaz

Məqalələr
2 277

Psoriaz (Psoriasis), sin.pullu dəmrov̶xroniki, genetik determinasiyalı, proliferasiyalı, multifaktorial təbiətli residivlənən papulalı- skvamoz dermatozdur. Epidemiologiya Xəstəlik Yer kürəsinin bütün qurşaqlarında, müxtəlif millətlər və irqlərdən olan əhali arasında qeyri-bərabər tezlikdə - 0,1-3% və daha çox yayılmışdır.Psoriaz daha çox 10-25 yaşlarında meydana çıxır, lakin birinci dəfə istənilən yaşda özünü büruzə verə bilər. 1 yaşlı uşaqda və 82 yaşlı qocada psoriaza təsadüf olunmuşdur....

Daha ətraflı
Övrə

Övrə

Məqalələr
2 838

KVİNKE ÖDEMİ Övrə və kvinke ödemi kəskin allergik reaksiyalara və ya sürətli hiperhəssas reaksiayalar tipinə aiddir. Buraya həm də Layella sindromu, Stibens-Conson sindromu, anafilaktik şok da aiddir. Sadaıanan xəstəliklər pasiyentin həyatı üçün böyük təhlükə törədir, hətta bunlardan bəziləri ölümlə də nəticələnə bilər. Övrə - çox yayılmış xəstəlikdir, təxminən hər 3 nəfərdən biri heç olmazsa bir dəfə bu xəstəliyə tutulur. Xəstəlik dəridə sürətlə əmələ gələn, qaşınan, monomorf,köpüşük şəklində...

Daha ətraflı
Dermatitlər

Dermatitlər

Məqalələr
1 621

Sadə irritant kontakt (təmas) dermatiti Allergik kontakt ( təmas) dermatiti Kəskin dermatitləri və xronik ekzemaları bəzən bir ümumi epidermal, reaksiyaları qəbul etməmək adıaltlnda birləşdirirlər. Buxəstəliklər çox tez- tez təsadüf olunur, bunlar dəri xəstəliklər olan pasiyentlərin 15-20%-də müşahidə edilir. Belə xəstəlikləri qeyri-yoluxucu xəstəliklərə aid etmək olar, ona görə də yoluxucu olmayan polietioloji iltihabi dermatozlara daxildirlər, bu zaman klinik şəkil epidermisdə və dərmanın...

Daha ətraflı