Dərinin göbələk xəstəlikləri (Dermatomikozlar)

Dərinin göbələk xəstəlikləri (Dermatomikozlar)

Məqalələr
3 043

Dermatomikozlar (Dermatomycosis) –dəri və onun törəmələrində patogen və şərti-patogen göbələklərin yaratdığı yoluxucu xəstəliklərdir. Göbələklər̶ibtidai bitkilər silsiləsindən olan mikroorqanizmlərdir, amma onların tərkibində xlorofil yoxdur və karbon qazını mənimsəmək bacarığına malik deyillər. Göbələklər təbiətdə geniş yayılmışdır,lakin onların az bir hissəsi heyvan və insanlar üçün patogenlik daşıyır. Onlar torpaqda, bitkilərdə yaşayır, insan və heyvan daxilində qidalanıb törəyirlər....

Daha ətraflı
Dərinin virus xəstəlikləri

Dərinin virus xəstəlikləri

Məqalələr
3 318

Sadə herpes Kəmərləyəci dəmrov Qızılca Ziyillər İtiuclu kandilomalar Kontagioz mollyusk Sağıcıların düyüncükləri Dərinin virus xəstəlikləri dermatozların geniş qrupunu təşkil edir ki, buraya bir sıra nozoloji formalar aiddir. Böyüklər arasında onlar 3-4% hallarda qeyd olunur, uşaqlar arasında isə bu patologiya ilə xəstələnmənin səviyyəsi 10%-ə çatır. Dərinin virus xəstəlikləri dermatoneyrotrop (sadə herpes və kəmərləyəci dəmrov) və dermatrop (ziyillər, kontagioz mollyusk, sağıcılarln...

Daha ətraflı
Dərinin infeksion xəstəlikləri

Dərinin infeksion xəstəlikləri

Məqalələr
3 006

Piodermiyalar (irincikli dəri xəstəlikləri) Bakterial dermatozlar Bakterial dermatozlar - müxtəlif növ bakteriyalar tərəfindən törədilmiş infeksion dəri xəstəlikləridir. Bakterial dermatozlar – dəri xəstəlikləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə xüsusi yer tutur. Etioloji prinsiplərə görə bakterial dermatozlar dərinin bakterial infeksiyasının müxtəlif klinik formaları daxil olan ayrı-ayrı nozoloji qruplara bölünür. Dərinin bakterial infeksiyaları ● stafilokokk , streptokokk, göy irin çöpləri,...

Daha ətraflı